Er du lei av å ha det sånn passe?

Trenger du/dere å få kart og terreng til å stemme? Er du/dere klar for en endring, uten helt å vite hvordan? Hva gjør du/dere når følelser tar overhånd og det blir vanskelig å ta gode valg for seg selv og sin partner? Er du på et sted i livet hvor vonde opplevelser og tanker kan gjøre det vanskelig for deg å finne en god og sunn retning i livet- enten du lever alene, har kjæreste eller familie?

I fellesskap kan vi finne ut av hvordan du/ dere ønsker at livet skal være. Min erfaring som samtaleterapeut har ofte vist at innerst inne har man selv svarene på hva som skal til for å få det bedre. Jeg kan bidra til at det du/dere vet, kommer tydeligere fram. Jeg er lyttende, ikke dømmende, nysgjerrig på en god måte og jeg stiller spørsmål der det er nødvendig.  Min rolle kan også være en støtte i en situasjon som det nødvendigvis ikke er en løsning på. Du/dere kan allikevel oppleve det som hjelpsomt å snakke om det vanskelige.

Min erfaring er at de fleste som oppsøker hjelp, opplever bedring i sin psykiske helse, og lærer seg hensiktsmessige strategier når de møter på utfordringer. Jeg har også erfart at det er plass til både glede og humor i samtaler om alvorlige tema. Målet mitt er å heie på deg/dere, støtte deg/dere i jobben du/dere gjør for at livet skal fylles med mer glede og framtidshåp. Du/dere bestemmer selv hva et godt liv er for deg/dere.

All type relasjoner eller mangel på relasjoner kan by på utfordringer. Å leve i en familie kan være både fint og utfordrende. Det kan være måten man kommuniserer på, ulikheter i å vise følelser, uenighet i hva som er viktig i en familie, mine, dine og våre barn, til tider høyt konfliktnivå og samlivsbrudd. For deg som bor alene kan savnet etter en partner være vanskelig å leve med. Man kan også kjenne på ensomhet og ikke trives i eget selskap.

Noe av det man kan oppleve som vondt, sårt og frustrerende er hendelser og opplevelser man selv ikke har kontroll over. Det kan være alvorlig sykdom, miste jobb, mistrivsel på jobb, dødsfall, sorg, kjærlighetssorg og økonomiske bekymringer. Hvis man opplever dette som vanskelig kan det være hensiktsmessig å prate med noen  for å håndtere disse aspektene ved livet.

Velkommen til en uforpliktende og gratis førstesamtale. Bestemmer du/dere å fortsette med samtaler hos meg, anbefaler jeg ukentlige samtaler i starten.

Priser:

  • Enkeltpersoner: 60 minutter: kr 800,- | 90 minutter kr 1200,-
  • Parterapi: 60 minutter kr 1200,- | 90 minutter kr 1500,-
  • Familieterapi: 60 minutter kr 1200,- | 90 minutter kr 1500,-

Avtaler som ikke avbestilles innen 24 timer før oppmøte må betales i sin helhet