Hei!

Jeg heter Trine Selmer. Gjennom 40 års allsidig praksis fra helsevesenet har jeg opparbeidet meg solid erfaring med å hjelpe barn, unge og voksne. Jeg har selv tre barn.

Utdannelse

 • 20.08.2007-18.06.2009 – Familieterapi og systemisk praksis, Diakonhjemmet i Oslo
 • 20.08.2002-12.06.2003 – Psykisk helsearbeid, Høgskolen i Østfold
 • 20.08.1992-20.06.1993 – Helsesøster, Sykepleierhøgskolen i Lørenskog
 • 01.01.1978-20.12.1980 – Sykepleier, Østfold Sykepleierhøyskole

Kompetanse / kurs / etterutdanning

 • Tryggere traumeterapeuter
 • COS-P foreldreveiledningskurs
 • Profesjonell samhandling- terapeutisk relasjon og allianse
 • Selvmordsforebygging VIVAT

Relevant arbeidserfaring

 • Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Våler kommune (1990-1998)
 • Helsestasjon og skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom,
 • Selvmordsforebyggende arbeid (SMIK) og Moss Familiesenter i Moss Kommune (1998-2015)
 • Skolehelsetjenesten i Rygge kommune (2015-2020)